Dynamo-Olimp (Moskva)

3

-

0

Dynamo LO-2 (Sosnoviy Bor)

MLM21 - 1 Regular season
 
1
05/11/2020
12.30.00 . Kosmos 
Belgorod
:

 

1 19 25-15
2 18 25-11
3 20 25-17
0.57 75-43
Dynamo-Olimp (Moskva)
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Kuleshov Nikita
3 Ganenko Aleksey 6 5 8 7 +5 4 3 1 2 67% 6
4 Anoshko Anton
5 Zubov Nikolay 4 4 2 +4 5 5 4 80%
7 Skachkov Ivan 3 2 3 5 2 +1 19 1 1 4 3 75% 1
8 Pado Mikhail *
9 Kasatkin Iliya (L) * * -1 4 1
10 Danilov Mikhail 2 -2 1 3 2 33% 1
11 Senin Andrey (L) * * * 11 27% 18%
12 Tsibulskiy Andrey * 1 1 1 -2 6 2 1
15 Latyshev Konstantin * 5 1 -1 3 1 2 1 1 50%
16 Korotaev Ivan * 1 2 10 5 +5 11 2 11 1 27% 9% 13 1 2 7 54% 1
17 Dineykin Stanislav 5 4 7 6 +6 7 1 2 2 100% 100% 7 5 71%
18 Marshavin Nikita 1 6 * 2
19 Potapov Aleksandr
20 Morozov Nikita 2002 4 3 * 10 5 +4 11 3 3 10 1 5 50% 2
21 Gorbulya Maksim * 6 3 3 +2 4 2 1 1
49 31 +21 73 7 11 33 4 27% 15% 45 4 2 27 60% 11
. % % %
1 2 11 7 5 24 3 2 14 2 21% 7% 18 2 1 11 61% 7
2 4 9 3 9 25 2 4 8 38% 25% 15 1 9 60% 3
3 5 7 1 12 24 2 5 11 2 27% 18% 12 1 1 7 58% 1
Dynamo LO-2 (Sosnoviy Bor)
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Barabash Artem (L) * * * -3 13 3 46% 23%
3 Tsud Kirill * 4 2 +1 3 1 6 2 33%
4 Shestopalov Ivan * * 1 -1 4 1 1 1 100%
5 Orlov Petr 2 3 2 8 1 -1 6 1 1 22 2 36% 5% 13 3 2 7 54%
7 Nutfullin Malik 1 2 1 -1 7 1
8 Shumskikh Viktor 6 1 6 1 -2 2 1 2 1 1 50%
9 Nilov Aleksandr * * * 1 -2 3 1 6 1 33% 33% 4 1 1 25%
11 Sklyarenko Evgeniy
13 Loginov Aleksey
16 Kuzjmin Danil 3 4 3 5 4 -2 8 3 2 4 2 1 25% 2
17 Boytsov Maksim
18 Kachamin Valeriy (L) * * -2 4 2
19 Gorshkov Maksim
20 Andreev Danil 4 5 6 1 -2 6 2 1 18 3 3 5 28%
21 Chegodaev Valeriy 5 6 5 7 2 -4 5 21 3 24% 10% 18 3 2 7 39%
31 8 -19 44 11 4 66 11 32% 12% 66 9 11 25 38% 2
. % % %
1 2 7 1 5 16 2 2 21 2 33% 10% 22 2 7 7 32% 1
2 8 3 11 3 23 4 30% 13% 25 3 3 8 32%
3 2 10 1 4 17 6 2 22 5 32% 14% 19 4 1 10 53% 1
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007